Ansøger

Ansøgers oplysninger
0
Kontaktpersons oplysninger
Formandens oplysninger

Projektet

Projekt ops
Projektbeskrivelse

Du kan vælge mellem at beskrive projektet i formularen eller at vedhæfte en fil med projektbeskrivelsen.

Kun én fil.
300 MB grænse.
Tilladte typer: pdf, doc, docx, .
Hvem retter projektet sig imod?

Udgifter

Udgifter oplysninger
Kr.
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
300 MB grænse.
Tilladte typer: , pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Momsforhold: Er I eller påtænker I at frivilligt momsregistrere faciliteten, der gives tilskud til, for udlejning?
Du kan læse mere i EY’s momsvejledning.

Ansøger henvises til at kontakte sin revisor for rådgivning om momsforhold.
Kr.
Indgår der frivillige arbejdstimer i projektet?
timer
Sport & Fritid prissætter værdien af frivillig arbejde til 150 kr/time

Som frivilligt arbejde kan medregnes frivillige timer til den fysiske del af anlægsprojektet fra ansøgningstidspunktet og fremadrettet.
 
0
Beregnes således: Samlede udgifter - evt momsrefusion + værdien af frivilligt arbejde
%

Der ydes som udgangspunkt et tilskud på op til 50 procent af anlægsudgiften.

Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på op til 70 procent af anlægsudgiften.

0
Beregnes således: tilskudsgrundlag * tilskudsprocent

Finansiering

Finansiering oplysninger
kr.
Fx udskrift fra netbank
Kun én fil.
300 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, jpeg, png, bmp, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml.
kr.
Fx bevillingsskrivelse
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
300 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, jpeg, png, bmp, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml.
kr.

Et kommunegaranteret lån er et lån og/eller en byggekredit, som ansøger optager hos Kommunekredit med Aarhus Kommune som garantistiller.
Der vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen være en nærmere dialog mellem ansøger og Sport & Fritid om behov og størrelse af det kommunegaranterede lån.


Du kan læse mere ved Kommunekredit

0 kr.
Beregnes således: opsparede midler + bevilgede midler + forventet lån
0 kr.
Beregnes således: Samlede udgifter - momsrefusion - ansøgt beløb - samlet finansering

Drift

Drift oplysninger
Medfører projektet øgede driftsudgifter?
Er kun relevant for projekter, der medfører øgede driftsudgifter som fx ved etablering af nye faciliteter og tilbygninger.
Kun én fil.
300 MB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Ejerforhold

Ejerforhold oplysninger

Øvrige bilag

Øvrige bilaggj
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
300 MB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Når du trykker på send ansøgning-knappen er ansøgningen sendt til Sport & Fritid og der kan ikke længere ændres i ansøgningen.